logo
玩家下载游戏后,请重新注册游戏账号以免参加不了充值返利!

【燃爆三国】额外返利

发表时间:2021-07-18 08:09:10 浏览:23

【燃爆三国(万充白给商店)】额外返利

活动规则:

1。单日累充达到额定充值条件参与,只能单独档位领取。

如:单日20000,仅可选择20000档次其中的道具。

2。申请时需备注好所选道具才可发放,不备注则不发放。

3。本活动为额外返利,不可与其他活动进行置换。

4。发放方式:玩家申请奖励之后-审核通过-邮件直接发放到账

参与规则参考如:单日累充2000元,可选择4种道具。玩家备注选择4种属性丹,则发放如坐骑属性丹*10、翅膀属性丹*10、神兵属性丹*10、精灵属性丹*10

档位额度

单日2000元

单日3000元

单日5000元

单日10000元

单日20000元

单日30000元

                     可选道具
道具内容及数量

可选4种道具

可选5种道具

可选6种道具

可选8种道具

可选10种道具

可选15种道具

不可重复选择(每个道具仅可选择1次)

可重复选择(如可选择多次坐骑属性丹)

坐骑属性丹

10

15

25

50

100

200

翅膀属性丹

10

15

25

50

100

200

神兵属性丹

10

15

25

50

100

200

精灵属性丹

10

15

25

50

100

200

光环属性丹

10

15

25

50

100

200

守护属性丹

10

15

25

50

100

200

符文属性丹

10

15

25

50

100

200

秘核属性丹

10

15

25

50

100

200

法阵属性丹

10

15

25

50

100

200

灵气属性丹

10

15

25

50

100

200

坐骑灵魄丹

2

3

5

10

10

15

翅膀灵魄丹

2

3

5

10

10

15

神兵灵魄丹

2

3

5

10

10

15

精灵灵魄丹

2

3

5

10

10

15

光环灵魄丹

2

3

5

10

10

15

守护灵魄丹

2

3

5

10

10

15

符文灵魄丹

2

3

5

10

10

15

秘核灵魄丹

2

3

5

10

10

15

法阵灵魄丹

2

3

5

10

10

15

灵气灵魄丹

2

3

5

10

10

15

随机中品丹药

50

75

125

250

500

800

随机高品丹药

10

15

25

50

100

200


在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权